Gradinita „Micul Samuel”

       Pornind de la convingerea că educaţia copilului ar trebui să presupună nu doar acumularea de cunoştinţe, ci şi dezvoltarea echilibrată a acestuia ca întreg, din punct de vedere intelectual, fizic şi spiritual, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea Târgu-Mureş „C” a luat în anul 2009 iniţiativa înfiinţării unei grădiniţe care să funcţioneze după acest principiu. Astfel a apărut Grădiniţa cu Program Normal „Micul Samuel”, locul unde copiii învaţă nu doar noţiuni specifice vârstei preşcolare, ci şi cum Îl pot sluji pe Dumnezeu de mici, asemenea micuţului profet Samuel, clădindu-şi un caracter puternic şi echilibrat, capabil să facă faţă obstacolelor şi provocărilor vieţii.
       De-a lungul anilor, grădiniţa s-a bucurat de aprecieri atât din partea micuţilor care i-au trecut pragul, cât şi a părinţilor acestora, fapt confirmat şi de creşterea numărului de cereri pentru înscriere.
În prezent (anul şcolar 2015-2016), în cadrul grădiniţei funcţionează o grupă formată din 20 de copii care, pe lângă activităţile prevăzute în programa şcolară, îşi însuşesc şi noţiuni elementare de religie şi limba engleză.
        Pentru înscrieri sau date suplimentare, ne puteţi contacta la nr. de telefon 0759-040000 sau pe adresa de e-mail contact@adventistmures.ro